• 1 Slide 01
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 2 Slide 02
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 3 Slide 03
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 4 Slide 04
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 6 Slide 06
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 7 Slide 07
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 8 Slide 08
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 9 Slide 09
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.
 • 10 Slide 10
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc rutrum. Suspendisse lobortis gravida nisi.

Pancera tubi e filtri S.r.l. (Панчера цевки и филтри доо) од 1976-та година произведува цевки, филтри и додатен прибор за конструкција на артески бунари.

Благодарение пред се на квалитетот и иновацијата, компанијата растеше постојано и непрекинато, па така денес со нејзините 7.000 m² површина таа претставува цврста и конкурентна реалност.
Од гледна точка на секогаш потесно и поефикасно партнерство Pancera Tubi e Filtri застанува на страната од клиентот од моментот на понудата до финалниот момент на испорака на материјалот. Техничкиот сектор секој ден е ангажиран во потрага по нови решенија за давање конкретни одговори на разни проблематики на кои наидуваат градилиштата..

Административно комерцијалниот сектор, воден секогаш од страна на фамилијата Панчера, може да се пофали со една млада група, динамична и многу искусна која се става на располагање на клиентот и со учтивост му помага на клиентот како во пред продажбата така и во пост продажбата.